BA-Beroepsverzekering

Verzekeringspolis Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid en Rechtsbijstand voor vertalers en tolken die lid zijn van de BKVT

Op 1 januari 2019 heeft de BKVT voor haar effectieve leden een nieuwe verzekering Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid en Rechtsbijstand gesloten bij verzekeringsonderneming AXA Belgium.

Deze polis is uitsluitend bestemd voor effectieve leden van de BKVT.

Hierna geven we de voornaamste informatie over de nieuwe verzekering bij AXA Belgium. U kunt het contract met alle details downloaden en doornemen.

Premies

 • 180,26 EUR voor een vertaler/beëdigd vertaler/tolk die met 2 actieve talen en maximaal 4 passieve talen werkt;
 • 273,13 EUR voor een vertaler/beëdigd vertaler/tolk die met 2 actieve talen en maximaal 4 tot 7 passieve talen werkt;
 • 136,56 EUR voor een ‘zuivere’ tolk, die dus uitsluitend tolkactiviteiten verricht.

Facultatieve uitbreidingen:

 1. Vertalingen in het farmaceutische domein: bijpremie van 109,25 EUR

 2. Persoonlijke BA van onderaannemers:

  • 81,94 EUR om de persoonlijke aansprakelijkheid te verzekeren van een onderaannemer die lid is van de BKVT
  • 109,25 EUR om de persoonlijke aansprakelijkheid te verzekeren van een onderaannemer die geen lid is van de BKVT

Hoe inschrijven?

Er zijn 3 mogelijke situaties:

 1. U hebt nog geen enkele verzekering voor uw beroepsaansprakelijkheid en wenst aan te sluiten bij het nieuwe contract:

  Daarvoor volstaat het om het bijgevoegde document in te vullen, te ondertekenen en naar ons terug te sturen. De dekking zal ingaan op 1 januari 2019.

 2. U bent al aangesloten bij de collectieve verzekering van de BKVT:

  In dat geval blijft u verzekerd door het nieuwe contract dat we bij AXA Belgium hebben gesloten. In de loop van december 201Het is dus heel belangrijk de vervaldatum van uw individuele contract te controleren en de opzeggingsbrief tijdig te versturen. Neem in geval van twijfel gerust contact met ons op. Zoals in de vorige gevallen vragen we u het bijgevoegde document terug te sturen, met vermelding van de datum waarop uw individuele contract ten einde loopt. 8 sturen we u een betalingsbericht met het nieuwe tarief. Toch vragen we u om zoals elk jaar het bijgevoegde document ingevuld en ondertekend terug te sturen.

 3. U hebt al een individueel contract bij AXA (of een andere verzekeringsmaatschappij):

  Het is perfect mogelijk om aan te sluiten bij ons collectieve contract en de gunstige voorwaarden op het vlak van gedekte bedragen en franchises te genieten die voorbehouden zijn voor BKVT-leden. Vergeet uiteraard niet om uw individuele contract eerst op te zeggen, uiterlijk 3 maanden voor de vervaldag ervan.
  Als u uw individuele contract opzegt en aansluit bij het collectieve contract, betaalt u voor het jaar 2019 de volgende premie:

  • bij aansluiting in de loop van het verzekeringsjaar tussen 1 januari en 30 juni 2019 wordt de volledige premie aangerekend;
  • bij aansluiting in de loop van het verzekeringsjaar tussen 1 juli en 31 december 2019 wordt geen pro rata premie aangerekend.

  Het is dus heel belangrijk de vervaldatum van uw individuele contract te controleren en de opzeggingsbrief tijdig te versturen. Neem in geval van twijfel gerust contact met ons op.
  Zoals in de vorige gevallen vragen we u het bijgevoegde document terug te sturen, met vermelding van de datum waarop uw individuele contract ten einde loopt.

Met technische vragen over dit nieuwe contract kunt u rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verzekeringen bij de BKVT: Isabelle Collard, bij voorkeur via e-mail naar verzekeringen@translators.be of telefonisch op het nummer 0475/61.75.35.

Tot slot geven we nog mee dat we op vraag van een aantal leden in onderhandeling zijn met meerdere verzekeraars die gespecialiseerd zijn in rechtsbijstand. Het is de bedoeling u een collectief contract voor te stellen dat u gerechtelijk verdedigt bij conflicten op het vlak van contractueel recht (met onder meer de inning van vorderingen), fiscaal, sociaal, administratief, ... recht. Binnenkort meer nieuws hierover!