BA-Beroepsverzekeringen

Verzekeringspolissen voor vertalers en tolken

De beroepsaansprakelijkheidspolis van Axa

De BKVT heeft voor haar effectieve leden een verzekering Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid gesloten bij verzekeringsonderneming AXA Belgium. Deze polis is uitsluitend bestemd voor effectieve leden van de BKVT.

De beroepsaansprakelijkheidspolis van Axa is een aansprakelijkheidsverzekering, wat betekent dat de betrokken maatschappij derden zal vergoeden als zij door uw schuld, onvoorzichtigheid of achteloosheid schade geleden hebben, als u aansprakelijk gesteld wordt (bijvoorbeeld als de derde door een slechte vertaling financiële, morele of andere schade lijdt, of als u iets stukmaakt in een tolkcabine enz.). Het is een schadeverzekering.

U hebt nog geen enkele verzekering voor uw beroepsaansprakelijkheid en wenst aan te sluiten bij het contract? Word lid of neem contact op met het secretariaat.

Premies

 • 152,95 EUR voor een vertaler/beëdigd vertaler/tolk die met 2 actieve talen en maximaal 4 passieve talen werkt;
 • 262,20 EUR voor een vertaler/beëdigd vertaler/tolk die met 2 actieve talen en maximaal 4 tot 7 passieve talen werkt;
 • 114,71 EUR voor een ‘zuivere’ tolk, die dus uitsluitend tolkactiviteiten verricht.

Facultatieve uitbreidingen:

 1. Vertalingen in het farmaceutische domein: bijpremie van 109,25 EUR

 2. Persoonlijke BA van onderaannemers:

  • 81,94 EUR om de persoonlijke aansprakelijkheid te verzekeren van een onderaannemer die lid is van de BKVT
  • 109,25 EUR om de persoonlijke aansprakelijkheid te verzekeren van een onderaannemer die geen lid is van de BKVT
 3. Uitbreiding "redactiewerk": bijpremie van 54,63 EUR

Hoe inschrijven?

Er zijn 3 mogelijke situaties:

 1. U hebt nog geen enkele verzekering voor uw beroepsaansprakelijkheid en wenst aan te sluiten bij het nieuwe contract:

  Daarvoor volstaat het om het bijgevoegde document in te vullen, te ondertekenen en naar ons terug te sturen. De dekking zal ingaan op 1 januari 2024.

 2. U bent al aangesloten bij de collectieve verzekering van de BKVT:

  In dat geval blijft u verzekerd door het nieuwe contract dat we bij AXA Belgium hebben gesloten. In de loop van december sturen wij u een betalingsbericht met het nieuwe tarief. Toch vragen we u om ons zoals elk jaar te melden dat u uw contract wilt verlengen.

 3. U hebt al een individueel contract bij AXA (of een andere verzekeringsmaatschappij):

  Het is perfect mogelijk om aan te sluiten bij ons collectieve contract en de gunstige voorwaarden op het vlak van gedekte bedragen en franchises te genieten die voorbehouden zijn voor BKVT-leden. Vergeet uiteraard niet om uw individuele contract eerst op te zeggen, uiterlijk 3 maanden voor de vervaldag ervan.
  Als u uw individuele contract opzegt en aansluit bij het collectieve contract, betaalt u voor het jaar 2024 de volgende premie:

  • bij aansluiting in de loop van het verzekeringsjaar tussen 1 januari en 30 juni 2024 wordt de volledige premie aangerekend;
  • bij aansluiting in de loop van het verzekeringsjaar tussen 1 juli en 31 december 2024 wordt geen pro rata premie aangerekend.

  Het is dus heel belangrijk de vervaldatum van uw individuele contract te controleren en de opzeggingsbrief tijdig te versturen. Neem in geval van twijfel gerust contact met ons op.
  Zoals in de vorige gevallen is het voldoende om hiervoor het specifieke document terug te sturen dat u terugvindt in het gedeelte van de website voorbehouden voor de leden, met vermelding van de datum waarop uw individuele contract ten einde loopt.

Collectieve ALLRISK RECHTSBIJSTAND van D.A.S.

Wist u trouwens dat de BKVT haar leden ook een verzekeringsovereenkomst rechtsbijstand biedt? Die dekt alle mogelijke juridische problemen bij de uitoefening van uw beroep (geschillen met klanten of leveranciers, fiscaal recht, administratief recht enz.). Dit is de collectieve ALLRISK RECHTSBIJSTAND van D.A.S.

Deze overeenkomst omvat zeer uitgebreide waarborgen (inclusief de invordering van onbetaalde facturen en cyberaanvallen), betaalt het ereloon van een advocaat/deskundige/arts van uw keuze om uw belangen te behartigen, en dit voor een verminderde jaarpremie van EUR 269,88 all-in.

Bovendien:

 • werkt D.A.S. samen met heel wat ervaren en gespecialiseerde advocaten om u te ondersteunen (maar u kunt uw advocaat en expert steeds vrij kiezen);
 • is D.A.S. de grootste rechtsbijstandsverzekeraar in Europa en geniet deze maatschappij een uitstekende reputatie zowel wat productaanbod als schadebeheer betreft;
 • krijgt u als u intekent op de collectieve overeenkomst gratis MONDELING juridisch advies per telefoon.

Als effectief lid van de BKVT kunt u de bescherming genieten van deze verzekering met een verminderde premie van EUR 269,88 per jaar (voor max. 3 personen die in hetzelfde kantoor werken, met een supplement van EUR 78,23 per bijkomende persoon), een zeer concurrentiële premie voor de geboden waarborgen, die volledig fiscaal aftrekbaar is als beroepskost.

Hier kunt u lezen welke waarborgen gedekt worden, en wat de wachttijden en de minimumgeschillen zijn. Als u wilt intekenen op deze collectieve overeenkomst, volstaat het om dit via mail te melden aan het secretariaat en het bedrag van € 269,88 te storten op de rekening van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken. U bent dan gedekt van 1 januari 2024 tot 31 december 2024.

Gelieve op te merken dat dit helemaal niet dubbelop is met de overeenkomst beroepsaansprakelijkheid via Axa, maar hierop daarentegen een ideale aanvulling vormt.

U hebt nog geen enkele verzekering Rechtsbijstand en wenst aan te sluiten bij het contract? Word lid of neem contact op met het secretariaat.

Hebt u een technische of andere vraag over de bijzondere voorwaarden van de contracten, gelieve dan contact op te nemen met Isabelle Collard, onze verantwoordelijke voor de verzekeringen binnen de BKVT (icollard@ymail.com).