Arbitrageraad

Wat is de arbitrageraad?

De arbitrageraad is een orgaan dat alle geschillen van professionele aard tussen leden van de BKVT of tussen leden en derden beslecht.

De raad komt samen op vraag van een of meer leden of op vraag van een derde, indien de arbitrage contractueel vastgelegd is. De raad van bestuur beslist of de vraag al dan niet ontvankelijk is.

Hoe werkt de arbitrageraad?

Leden van de arbitrageraad

 • De voorzitter van de BKVT
 • De secretaris-generaal van de BKVT
 • Drie leden van de BKVT, met betreffende talencombinatie, willekeurig gekozen

Procedure

 • De partij(en) dienen klacht in met de nodige documenten.
 • De andere partij wordt ingelicht en zijn versie van de feiten wordt gevraagd.
 • Originele teksten en vertalingen worden anoniem doorgestuurd naar de twee leden.
 • De drie leden formuleren hun oordeel.
 • Alle leden van de arbitrageraad overleggen om tot een conclusie te komen die voor alle leden aanvaardbaar is.
 • De evaluatie met een eventueel advies wordt verstuurd naar beide partijen.

Hoe dient u een klacht in?

Stuur alle nodige documenten naar

Voorzitter van de BKVT
Montoyerstraat 24, bus 12
B-1000 Brussel

of president@cbti-bkvt.org

Welke documenten?

 • De originele tekst
 • De vertaling
 • Alle correspondentie betreffende het project
 • Een samenvatting van de gebeurtenissen en de stand van zaken