Yammer

Ga naar Yammer (alleen voor leden)

Yammer is het interne communicatiemiddel dat de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken gebruikt. Het is toegankelijk via www.yammer.com, waar leden kunnen aanmelden met het adres voornaam.naam@translators.be.

Yammer staat open voor alle leden van de BKVT die hun lidmaatschapsbijdrage hebben betaald, met inbegrip van de geassocieerde leden. Alleen de effectieve leden kunnen evenwel jobaanbiedingen krijgen (#job).

Gedragscode

Alle leden die Yammer gebruiken, moeten de Gedragscode voor Yammer lezen en goedkeuren.

Eerste stappen

De BKVT heeft een minihandleiding met illustraties "Starten met Yammer" opgesteld om de nieuwe Yammer-gebruikers te helpen bij hun inschrijving en hun eerste stappen.

Volledige handleiding

Daarnaast heeft de BKVT een relatief uitgebreide handleiding opgesteld die in detail alle grote aspecten van het gebruik van Yammer belicht.

Yammer New User Checklist

Yammer beschikt over een "checklist" in de kleuren van de BKVT, bedoeld voor zij die zich pas op de tool hebben ingeschreven. Deze is alleen in het Engels beschikbaar.