Sectorcommissie

Sectorcommissie

Sectorcommissie Leidinggevenden van Taaldiensten

Presentatie

De Sectorcommissie Leidinggevenden van Taaldiensten en vertaalcoördinatoren komt 3 à 4 maal per jaar bijeen.

Doelstellingen

De Sectorcommissie heeft tot doel Leidinggevenden van Taaldiensten bijeen te brengen om van gedachten te wisselen en ervaringen uit te wisselen over thema’s die de loutere vertaalwerkzaamheden overstijgen.

Verwezenlijkingen

De Sectorcommissie heeft reeds vergaderingen georganiseerd rond o.a. CAT-tools, machinevertaling, managementinformatie, Translation Management Systems, terminologiebeheer.

Verantwoordelijken

De verantwoordelijken voor de Sectorcommissie zijn:

Ingrid Joosens
Hoofd Taaldienst
Benelux Unie
ingrid.joosens@translators.be


Marleen Vanistendael
Head Translation Services
SD Worx
marleen.vanistendael@translators.be