Vademecum Openbare aanbestedingen

Vertalen is een vrij onbekende menselijke activiteit met hoge toegevoegde waarde. We hebben allemaal in de pers wel verhalen gezien over grappige, beschamende, tot zelfs dramatische gevallen van miskleunen in de vertaalwereld.

Dit vademecum is vooral bedoeld voor overheden die vertaaldiensten aankopen: het beschrijft de essentiële begrippen voor de opstelling van een bestek, dat gericht is op een goede samenwerking met de opdrachtnemer en maximale tevredenheid van de aanbestedende overheid.

In dit referentiedocument worden alleen de beroepsspecifieke aspecten besproken. Juridische of financiële aangelegenheden komen niet aan bod.

Een bestek is doeltreffend als het duidelijke antwoorden oplevert, die beantwoorden aan de behoefte die de aanbestedende overheid heeft bekendgemaakt.

Daartoe dienen de eisen precies geformuleerd te worden, met een terminologie die beide partijen kennen en begrijpen. Bovendien moeten de eisen rekening houden met de beperkingen en mogelijkheden van de aangesproken beroepsbeoefenaars.

Met behulp van dit vademecum kunnen opstellers zich laten inspireren door de beste praktijken van de sector om realistische eisen te stellen aan de vertaalwereld.

Voorbeelden van modeldocumenten van deze beste praktijken worden ter beschikking gesteld op de websites van de BQTA en de BKVT.