Nieuws: Juridische adviezen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Beste collega’s, Recent is het Burgerlijk Wetboek gewijzigd op verschillende vlakken onder andere met de wet van 28 april 2022 houdende boek 5 "Verbintenissen" van het Burgerlijk Wetboek. Deze wijzigingen zijn in werking getreden op 1 januari 2023. Zo is er nu een nieuw artikel 5.23 dat belangrijk is voor...

Lees meer
Juridisch advies: register beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken

Juridisch advies: register beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken

Advies opgemaakt door Karine Roobrouck, juridisch raadgeefster van de BKVT. Vraag
De volgende vraag kwam binnen op de juridische dienst: “Ik heb een vraagje over het nationaal register voor beëdigd vertalers (wet van 10 april 2014). Het is mij niet duidelijk hoe het precies zit voor de “bestaande” beëdigd vertalers. Volgens artikel 29 dienen...

Lees meer
Juridisch advies: de sterkmaking

Juridisch advies: de sterkmaking

Vraag:
De volgende algemene vraag kwam binnen op de juridische dienst. Ik vertaal geregeld voor advocaten. Die vragen soms om de factuur op te stellen op naam van hun cliënt. Als mijn “cliënt” dan niet betaalt, zet ik druk op de advocaat. Als ik echt naar de rechtbank zou moeten gaan omdat de cliënt niet betaalt, waar sta ik dan? Ik heb immers...

Lees meer