Nieuws: Fiscaliteit

De belastingadministratie geeft commentaar bij de btw-vrijstelling voor onderwijs

De belastingadministratie geeft commentaar bij de btw-vrijstelling voor onderwijs

Vanaf 1 januari 2014 treedt het nieuwe artikel 44, § 2, 4, van het Btw-Wetboek in werking dat voorziet in een vrijstelling inzake het verstrekken van onderwijs. De nieuwe bepaling wordt uitvoerig toegelicht middels de circulaire AAFisc nr. 50/2013 van 29 november 2013. Beslissing Btw, nr. E.T. 125.077, dd. 02.12.2013 Vrijstelling artikel 44, §...

Lees meer
Onzekerheid over de nieuwe btw-plicht voor gerechtstolken

Onzekerheid over de nieuwe btw-plicht voor gerechtstolken

Tot nu toe rekenden gerechtstolken geen btw aan. In de omzendbrief nr. 15 van 25 juli 1979 nam de btw-administratie het standpunt in dat de diensten die in het bijzonder kader van een gerechtelijke procedure door een gerechtstolk worden verricht ter uitvoering van een gerechtelijke opdracht in een openbare terechtzitting, vrijgesteld zijn van de...

Lees meer