Nieuws: Sectorcommissies

Forum Conferentietolken

Forum Conferentietolken

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) werkt aan verschillende normen die ons beroep aanbelangen. Zo wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe norm over de werkomgeving van conferentietolken (ISO 17651, over vaste cabines, mobiele cabines en hubs) en wordt de norm over de uitrusting voor simultaantolken (ISO 20109 van 2016)...

Lees meer
Naar een conventioneringssysteem voor tolken?

Naar een conventioneringssysteem voor tolken?

Dat de koopkracht per gepresteerde vertaal- of tolkdag in de loop der jaren aanzienlijk is uitgehold, valt bezwaarlijk nog groot nieuws te noemen. Aangezien een beroepsvereniging eerst en vooral een belangengroepering is, vroegen we eind 2019 aan onze advocate Karine Roobrouck om vanuit juridisch oogpunt na te gaan in welke mate wij de...

Lees meer
Oprichting sectorcommissie vertalers

Oprichting sectorcommissie vertalers

Op 12 juli 2021 kwam een tiental vertalers van de BKVT online samen om een specifieke sectorcommissie voor vertalers op te richten. Het doel van deze commissie is om de ontwikkelingen rond het vertaalvak te volgen en daar snel op in te kunnen spelen. De commissie werd goedgekeurd door de raad van bestuur. Anne-Sophie De Clercq werd verkozen tot...

Lees meer
Charter van goede en collegiale praktijken voor tolken

Charter van goede en collegiale praktijken voor tolken

Het afgelopen jaar hebben we onszelf en ons beroep heruitgevonden. Het was een parcours met vallen en opstaan, want er zijn toch heel wat uitdagingen op ons afgekomen. Met een ruime groep collega’s van Freelance Interpreters United in samenwerking met de BKVT hebben we gedurende die tijd samengezeten om na te denken over hoe wij ons beroep in...

Lees meer
De BKVT richt een sectorcommissie ‘Beëdigd vertalers-tolken’ op

De BKVT richt een sectorcommissie ‘Beëdigd vertalers-tolken’ op

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken is al meer dan vier decennia een bevoorrechte gesprekspartner van de FOD Justitie. Op 11 juni 2002, bijna twintig jaar geleden dus, legt onze vereniging het eerste ‘Voorstel tot erkenning en bescherming van de titel van beëdigd vertaler en beëdigd tolk’ neer bij het kabinet van toenmalig minister van...

Lees meer
Sectorcommissie voor verantwoordelijken van (ver)taaldiensten en taalcoördinatoren in organisaties

Sectorcommissie voor verantwoordelijken van (ver)taaldiensten en taalcoördinatoren in organisaties

Deze tiende vergadering vindt plaats op 27 oktober 2016, op de zetel van de BKVT. Naar aanleiding daarvan zal de commissie dieper ingaan op het aspect van de kwaliteitsborging voor vertalingen in bedrijven en organisaties. Onze gastspreker is de heer Patrick Weymeis, die jarenlang kwaliteitsverantwoordelijke is geweest bij Raad van de Europese...

Lees meer