Nieuws: Beëdigd vertalers/tolken

De SC BVT wordt LinguaJuris

De SC BVT wordt LinguaJuris

Sinds het begin van 2023 is er binnen de sectorcommissie beëdigd vertalers en tolken heel wat veranderd, meer bepaald na de organisatie van de reeks opleidingen, gewijd aan het beroep van BVT (drie opleidingen, resp. in februari, maart en april). Na overleg met Doris Grollmann, voorzitter van de BKVT van 1997 tot 2005 en verantwoordelijk voor...

Lees meer
Verslag van de ontmoeting van de verenigingen van BVT met de vertegenwoordigers van het kabinet van de minister van Justitie op 14 oktober 2022

Verslag van de ontmoeting van de verenigingen van BVT met de vertegenwoordigers van het kabinet van de minister van Justitie op 14 oktober 2022

Mw. Mathilde Steenbergen, kabinetschef van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, was niet aanwezig, maar werd vertegenwoordigd door adjunct-kabinetschef Paul Van Tigchelt, vergezeld door Tom Hoorens, adviseur van het kabinet van de minister van Justitie. De drie beroepsverenigingen van BVT waren vertegenwoordigd: de BBVT door Amal...

Lees meer
Reactie van het bureau van de SC BVT van de BKVT op de vergadering met de verenigingen van BVT en de FOD Justitie van 30/9/2022

Reactie van het bureau van de SC BVT van de BKVT op de vergadering met de verenigingen van BVT en de FOD Justitie van 30/9/2022

Brussel, 11 oktober 2022 Hoe moeilijk en omvangrijk deze opdracht ook is, de leden van het bureau van de sectorcommissie beëdigd vertalers en tolken van de BKVT (SC BVT) zijn vastbesloten om alles in het werk te stellen om de belangen van hun collega’s beëdigd vertalers en tolken te behartigen. Wij kunnen ons dus uiteraard onmogelijk...

Lees meer
De BKVT zet de onderhandelingen met de FOD Justitie voort in overleg met de andere verenigingen

De BKVT zet de onderhandelingen met de FOD Justitie voort in overleg met de andere verenigingen

In oktober jongstleden richtte de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken de Sectorcommissie ‘Beëdigd Vertalers-Tolken’ op om de belangen van deze specifieke beroepstak te behartigen. Bijkomende informatie daarover vindt u in dit artikel. De leden en meer bepaald voorzitter Bart Mylemans concentreren zich sindsdien op de voornaamste...

Lees meer
De BKVT richt een sectorcommissie ‘Beëdigd vertalers-tolken’ op

De BKVT richt een sectorcommissie ‘Beëdigd vertalers-tolken’ op

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken is al meer dan vier decennia een bevoorrechte gesprekspartner van de FOD Justitie. Op 11 juni 2002, bijna twintig jaar geleden dus, legt onze vereniging het eerste ‘Voorstel tot erkenning en bescherming van de titel van beëdigd vertaler en beëdigd tolk’ neer bij het kabinet van toenmalig minister van...

Lees meer