Nieuws: Juridische adviezen

Juridisch advies: geschiloplossing

Juridisch advies: geschiloplossing

Soms is een aanmaning, een ingebrekestelling of een minnelijke invordering per gerechtsdeurwaarder niet voldoende om betaling van je klant te verkrijgen. Dan rest er je nog maar één middel: de rechtbank. Maar hoe begin je daaraan? Eerst en vooral moet je weten bij welke rechter je moet aankloppen. De bevoegdheid van de rechter is tweeledig: de...

Lees meer
Juridisch advies: betalingsachterstand

Juridisch advies: betalingsachterstand

Hieronder vindt u een kort advies over de wet op de betalingsachterstand. Het is nuttig om te weten wat uw rechten zijn als u uw algemene voorwaarden opstelt, of als een ingebrekestelling naar een klant moet sturen. Voor wie geen tijd heeft om alles te lezen, in een notendop: Is deze wet van toepassing op ons?
Ja, als u diensten levert tegen een...

Lees meer
Juridisch advies: boetebeding

Juridisch advies: boetebeding

Een boetebeding (of strafbeding) is een beding waarin je een ‘boete’ opneemt die betaald dient te worden door de andere partij als deze partij de overeenkomst niet naleeft. Een boetebeding is dus een beding dat de aansprakelijkheid van een partij verzwaart. Een boetebeding kan door de rechter gematigd worden als het onredelijk is. Artikel 6 van...

Lees meer
Juridisch advies: de taal van de factuur

Juridisch advies: de taal van de factuur

Hiervoor hebben we nodig: het KB van 18 juli 1966 houdende coördinatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken (hierna “het KB”). Jamaar, mijn vertaalactiviteiten, dat zijn toch geen “bestuurszaken”? Dat klopt. Artikel 1 van dit KB bepaalt echter wel dat het KB van toepassing is op de handelingen en bescheiden uitgaande van de...

Lees meer