Nieuws: Beëdigd vertalers/tolken

Beëdigd vertalers en tolken: de problematiek is nog steeds actueel

Beëdigd vertalers en tolken: de problematiek is nog steeds actueel

Brussel, 17 oktober 2014 – De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken feliciteert de heer Koen Geens van harte met zijn nieuwe functie als minister van Justitie. Het departement Justitie telt ongetwijfeld tal van boeiende en uitdagende dossiers. Een dossier dat ons in het bijzonder aanbelangt en dat we graag op de agenda houden, is dat van de...

Lees meer
Beëdigd vertalers en tolken: een eerste succes voor de BKVT!

Beëdigd vertalers en tolken: een eerste succes voor de BKVT!

Het wetsvoorstel van volksvertegenwoordiger Sonja Becq tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken werd op 20 februari 2014 goedgekeurd in de plenaire vergadering van de...

Lees meer
Statuut en vergoeding van beëdigd vertalers en tolken: open brief van de voorzitter van de BKVT aan de partijvoorzitters

Statuut en vergoeding van beëdigd vertalers en tolken: open brief van de voorzitter van de BKVT aan de partijvoorzitters

Mevrouw/Mijnheer de voorzitter/voorzitster, Als voorzitter van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) schrijf ik u, in de aanloop naar de nakende Europese, federale en regionale verkiezingen, in verband met de wensen en eisen van onze beroepsorganisatie betreffende de rampzalige situatie waarin de beëdigd vertalers en tolken zich...

Lees meer
Onzekerheid over de nieuwe btw-plicht voor gerechtstolken

Onzekerheid over de nieuwe btw-plicht voor gerechtstolken

Tot nu toe rekenden gerechtstolken geen btw aan. In de omzendbrief nr. 15 van 25 juli 1979 nam de btw-administratie het standpunt in dat de diensten die in het bijzonder kader van een gerechtelijke procedure door een gerechtstolk worden verricht ter uitvoering van een gerechtelijke opdracht in een openbare terechtzitting, vrijgesteld zijn van de...

Lees meer