Nieuws: Beëdigd vertalers/tolken

Statuut en vergoeding van beëdigd vertalers en tolken: open brief van de voorzitter van de BKVT aan de partijvoorzitters

Statuut en vergoeding van beëdigd vertalers en tolken: open brief van de voorzitter van de BKVT aan de partijvoorzitters

Mevrouw/Mijnheer de voorzitter/voorzitster, Als voorzitter van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) schrijf ik u, in de aanloop naar de nakende Europese, federale en regionale verkiezingen, in verband met de wensen en eisen van onze beroepsorganisatie betreffende de rampzalige situatie waarin de beëdigd vertalers en tolken zich...

Lees meer
Onzekerheid over de nieuwe btw-plicht voor gerechtstolken

Onzekerheid over de nieuwe btw-plicht voor gerechtstolken

Tot nu toe rekenden gerechtstolken geen btw aan. In de omzendbrief nr. 15 van 25 juli 1979 nam de btw-administratie het standpunt in dat de diensten die in het bijzonder kader van een gerechtelijke procedure door een gerechtstolk worden verricht ter uitvoering van een gerechtelijke opdracht in een openbare terechtzitting, vrijgesteld zijn van de...

Lees meer