Nieuws

Deze pagina is beschikbaar in de volgende talen:  FR NL
Beëdigd vertalers en tolken: een eerste succes voor de BKVT!

Beëdigd vertalers en tolken: een eerste succes voor de BKVT!

Het wetsvoorstel van volksvertegenwoordiger Sonja Becq tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken werd op 20 februari 2014 goedgekeurd in de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (zie www.dekamer.be).

De goedkeuring van dit wetsvoorstel is een eerste succes voor de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken, die al meer dan 30 jaar vecht voor een echt statuut voor de beëdigd vertalers en tolken in België.

Naast de oprichting van een nationaal register verplicht dit wetsvoorstel de kandidaten immers ook aan te tonen dat zij beschikken over de nodige beroepsbekwaamheid en juridische kennis, een bepaling die niet enkel de kwaliteit van de prestaties zal verbeteren, maar ook de bescherming van de fundamentele rechten van alle rechtszoekenden.

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken is verheugd vast te stellen dat een groot deel van haar aanbevelingen opgenomen werd in dit wetsvoorstel, maar is ook bijzonder opgelucht dat het vóór de verkiezingen van 25 mei goedgekeurd werd. Onze strijd is echter nog niet gestreden.

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken zal zich blijven inzetten om de concrete uitvoering van deze bepalingen op te volgen en vooral om een echte herziening van de tarieven voor beëdigd vertalers en tolken te bereiken. Het ontstellend lage tarief dreigt immers op lange termijn tot een tekort aan professionele vertalers en tolken te leiden, waardoor Justitie niet meer correct zou kunnen werken.

Over de BKVT

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken werd opgericht in 1955. Ze is een Koninklijke vereniging zonder winstoogmerk en de enige beroepsorganisatie die vertalers en tolken in heel België verenigt en officieel vertegenwoordigt in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. Ze heeft tot doel natuurlijke personen die een beroep uitoefenen dat rechtstreeks verband houdt met vertaal- of tolkwerk, te groeperen, hun wederzijdse belangen te verdedigen, de professionele kennis te vervolmaken door middel van permanente vorming, het prestige te verhogen van de beroepen die onder de statuten vallen en de collectieve beroepsbelangen van de leden te verdedigen.

Contactpersoon

Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT)
Ludovic Pierard (voorzitter): 0487/52.72.87 of president@translators.be