Nieuws

Deze pagina is beschikbaar in de volgende talen:  FR NL
BKVT verdedigt conferentietolken

BKVT verdedigt conferentietolken

We schreeuwden het al uit in ons laatste persbericht: de conferentietolken bevinden zich meer dan ooit in woelig water. Door de welbekende situatie en de opgelegde sluitingsmaatregelen voor congrescentra en hotels zijn alle tolkopdrachten bij velen onder hen immers geannuleerd. Deze toestand houdt al aan sinds begin maart en zal de komende weken niet verbeteren. Erger nog: de zomer komt eraan, gewoonlijk een minder drukke periode, en de voorbereiding van evenementen met vertolking kan nu niet plaatsvinden, waardoor het goed mogelijk is dat de conferentietolken niet vóór de herfst opnieuw aan de slag kunnen. Intussen hebben de meeste freelance collega’s geen enkele vorm van inkomsten meer, en dat zal dus meer dan 6 maanden zo blijven. Het is een simpel rekensommetje: de meesten onder hen dreigen gewoon failliet te gaan.

Om hun belangen te verdedigen heeft de BKVT aan de overheid een tiental brieven geschreven met informatie over de situatie en een steunaanvraag. Zo is ze erin geslaagd NACE-code 743/7430 te laten toevoegen aan de lijst met sectoren die aanspraak kunnen maken op de compensatiepremie van de Vlaamse overheid, dankzij nauwe contacten met de Federatie Vrije Beroepen en Unizo. Op het moment dat we dit bericht schrijven, vernemen we dat ook zelfstandigen gevestigd in het Brussels Gewest een eenmalige premie van € 2000 krijgen. We hebben nog steeds contact met de regering van het Waals Gewest.

Alsof de situatie nog niet erg genoeg was, heeft de BKVT ook vastgesteld dat bepaalde tussenpersonen op de markt tolken ertoe aanzetten om op afstand te werken, meestal in ongepaste omstandigheden (alleen werken, zonder geschikte infrastructuur, aansprakelijk gesteld kunnen worden in geval van technische problemen, risico op akoestische shock enz.) en tegen schandelijke tarieven. Via de Sectorcommissie Tolken zal de BKVT eerstdaags een lijst met goede praktijken voor de sector publiceren (op basis van AIIC-aanbevelingen), zodat tolken beter geïnformeerd zijn en de toekomst tegemoet kunnen gaan met een duidelijk en nauwkeurig deontologisch kader.

Bovendien is de BKVT onlangs, om zo veel mogelijk beroepsbeoefenaars samen te brengen en haar actie nog te versterken, een dialoog aangegaan met Freelance Interpreters United, een groepering van een honderdtal zelfstandige tolken die actief zijn in België. Doel: een front vormen om het op te nemen voor ons beroep. Behalve de basis leggen voor een nog nauwere samenwerking willen de twee verenigingen ook contacten leggen met de vakbonden, om zo nog meer aan slagkracht te winnen.

Doel: het beroep duurzaam beschermen en de betrokken partijen zo breed mogelijk sensibiliseren voor de wanpraktijken die de tolksector bedreigen - of het nu gaat om de conferentietolken zelf, tussenpersonen (bureaus) of eindklanten. Want uiteindelijk heeft niemand baat bij een situatie met onwaardige arbeidsomstandigheden.

“Wij zijn het aan onszelf verplicht om te reageren en ons waardevolle beroep te verdedigen”, benadrukken de leden van de Sectorcommissie Tolken in koor. Meer dan ooit maakt eendracht macht.