Nieuws

Deze pagina is beschikbaar in de volgende talen:  EN FR NL
Charter van goede en collegiale praktijken voor tolken

Charter van goede en collegiale praktijken voor tolken

Het afgelopen jaar hebben we onszelf en ons beroep heruitgevonden. Het was een parcours met vallen en opstaan, want er zijn toch heel wat uitdagingen op ons afgekomen.

Met een ruime groep collega’s van Freelance Interpreters United in samenwerking met de BKVT hebben we gedurende die tijd samengezeten om na te denken over hoe wij ons beroep in de toekomst verder vorm zouden willen geven. Talloze vergaderingen en consultatierondes later zijn we trots jullie dit Charter van goede en collegiale praktijken te kunnen voorleggen.

Het Charter omvat aanbevelingen om ook in post-Covid-tijden:

  • Een kwaliteitsvolle tolkprestatie aan te bieden aan onze klanten,
  • Op een professionele en collegiale manier samen te werken,
  • Onze (financiële) toekomst en de toekomst van het beroep te vrijwaren.

Ook hopen we met dit document nieuwkomers wegwijs te maken op de Belgische tolkenmarkt. In tijden waarin informele babbels tussendoor niet zo vanzelfsprekend zijn, lijkt dit Charter ons zeker een meerwaarde te bieden.

Graag nodigen we jullie uit om het document te lezen en de aanbevelingen zoveel mogelijk toe te passen. Na het zomerreces hopen we met jullie steun verder te kunnen gaan om dit document meer ingang te doen vinden. Achter de schermen zijn we al aan het nadenken over de volgende stappen. Als jullie ideeën of suggesties hebben, of willen meewerken, dan kunnen jullie contact opnemen met: interpreters@translators.be of freelanceinterpretersunited@gmail.com.

Een welgemeend woord van dank aan iedereen die heeft bijgedragen tot de totstandkoming van dit document.