Nieuws: Juridisch nieuws

Het ontwerp-KB met betrekking tot de tarieven voor beëdigd vertalers en tolken uitgelegd in 23 vragen

Het ontwerp-KB met betrekking tot de tarieven voor beëdigd vertalers en tolken uitgelegd in 23 vragen

Dit artikel wordt gepubliceerd met de vriendelijke goedkeuring van Lextra Lingua.

Hoe factureren de beëdigd vertalers en tolken voortaan hun werk? Hieronder vindt u een antwoord op die vraag. Een voorlopig antwoord, want voor alle duidelijkheid: het “tarieven-KB” is voorlopig nog een ontwerp. De Raad van State zal er zich nog over uitspreken....

Lees meer
Wetsontwerp met betrekking tot de tarieven voor beëdigd vertalers en tolken: de BKVT heeft gemengde gevoelens

Wetsontwerp met betrekking tot de tarieven voor beëdigd vertalers en tolken: de BKVT heeft gemengde gevoelens

Brussel, 22 juli 2016 – De Ministerraad heeft op 20 juli 2016 een wetsontwerp goedgekeurd om de tarieven voor de prestaties van vertalers en tolken te actualiseren. De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken is uiteraard verheugd dat minister van Justitie Koen Geens eindelijk wat tijd heeft besteed aan die problematiek. De BKVT heeft immers...

Lees meer
De BKVT en Lextra Lingua onderschrijven de actie van de magistraten

De BKVT en Lextra Lingua onderschrijven de actie van de magistraten

Brussel, 8 juni 2016 – De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) en Lextra Lingua vzw, twee beroepsverenigingen die de belangen van de beëdigd vertaler en tolken in België verdedigen, steunden massaal de protestacties van de magistraten tegen hun werkomstandigheden Gisterenochtend waren vertegenwoordigers van de BKVT en Lextra Lingua...

Lees meer
Advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandingen en de KMO over de betalingsachterstand bij de FOD Justitie

Advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandingen en de KMO over de betalingsachterstand bij de FOD Justitie

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO heeft kennis genomen van de grote betalingsachterstand bij de FOD Justitie en van de wil van de Minister van Justitie om voor dit probleem een oplossing te vinden alsook van het feit dat de Minister van Middenstand deze problematiek heeft ingeschreven in zijn plan voor de kmo’s. Na een vergadering...

Lees meer
Beëdigd vertalers en tolken: een eerste succes voor de BKVT!

Beëdigd vertalers en tolken: een eerste succes voor de BKVT!

Het wetsvoorstel van volksvertegenwoordiger Sonja Becq tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken werd op 20 februari 2014 goedgekeurd in de plenaire vergadering van de...

Lees meer
Onzekerheid over de nieuwe btw-plicht voor gerechtstolken

Onzekerheid over de nieuwe btw-plicht voor gerechtstolken

Tot nu toe rekenden gerechtstolken geen btw aan. In de omzendbrief nr. 15 van 25 juli 1979 nam de btw-administratie het standpunt in dat de diensten die in het bijzonder kader van een gerechtelijke procedure door een gerechtstolk worden verricht ter uitvoering van een gerechtelijke opdracht in een openbare terechtzitting, vrijgesteld zijn van de...

Lees meer
De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO beveelt de totstandbrenging van een statuut van beëdigd vertaler of tolk aan

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO beveelt de totstandbrenging van een statuut van beëdigd vertaler of tolk aan

Op verzoek van de Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen heeft de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO in zijn advies van 17 oktober 2011 de tenuitvoerlegging van een statuut voor beëdigd vertalers en tolken voorgesteld die tussenkomen in het kader van een gerechtelijke procedure. De tekst van het advies kan worden geraadpleegd...

Lees meer