Nieuws

Deze pagina is beschikbaar in de volgende talen:  FR NL
De BKVT richt een sectorcommissie ‘Beëdigd vertalers-tolken’ op

De BKVT richt een sectorcommissie ‘Beëdigd vertalers-tolken’ op

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken is al meer dan vier decennia een bevoorrechte gesprekspartner van de FOD Justitie. Op 11 juni 2002, bijna twintig jaar geleden dus, legt onze vereniging het eerste ‘Voorstel tot erkenning en bescherming van de titel van beëdigd vertaler en beëdigd tolk’ neer bij het kabinet van toenmalig minister van Justitie Marc Verwilghen. Eén dag later wordt het initiatief al voorgesteld in Parijs, meer bepaald op het VIe Forum international de la traduction certifiée et de l’interprétation judiciaire bij de UNESCO. Veertien jaar later, in november 2016, krijgt onze vereniging eindelijk de erkenning van een echt statuut voor beëdigd vertalers-tolken (BVT) dankzij de oprichting van het Nationaal Register, dat ondertussen iedereen kent.

Hoog tijd voor een nieuwe entiteit binnen de Raad van Bestuur van de BKVT. Op 15 oktober 2020 wordt de sectorcommissie BVT boven de virtuele doopvont gehouden. Ook deze commissie werkt autonoom, maar behoudt nauwe banden met de Raad van Bestuur van de vereniging. Haar opdracht bestaat uit het exclusieve beheer van alle dossiers die betrekking hebben op de specifieke categorie van leden die tevens beëdigd vertaler/tolk zijn.

De oprichting van de commissie BVT is het gevolg van het afscheid van Doris Grollmann, die in juni 2020 haar functie als bestuurder neerlegde, nadat ze zich jarenlang uitstekend en loyaal had ten dienste gesteld van de collega-vertalers en -tolken. Dat onze relaties met de FOD Justitie na al die jaren nog steeds zo goed zijn, danken we grotendeels aan haar titanenwerk. Een oprecht ”dank je wel, Doris” is hier zeker op zijn plaats.

We hopen dat we de fakkel op een waardige manier kunnen overnemen en het werk binnen onze vereniging op duurzame en gestructureerde wijze kunnen voortzetten. Daarom hebben enkele leden aangeboden om de taken die Doris destijds op zich had genomen, over te nemen. Het doel is duidelijk: de vertegenwoordiging en de belangenverdediging van de leden die actief zijn binnen deze sector.

Samenstelling van deze eerste sectorcommissie:
• Voorzitter: Bart Mylemans
• Vicevoorzitter FR: Francis Auquier + Bruce Corre
• Vicevoorzitter NL: Rita Roggen
• Secretariaat en ondersteuning: Els Govaerts + Bruce Corre + Gilles Plouvier

• Andere actieve leden van de SC BVT: Anna Maria Valle, Veerle DeBruyn, Veerle Pattyn, Patrick Rondou (rvb), Isabelle Collard (rvb)
• Gewone leden van de SC BVT: Cornelia Van Bouwel, Serge Withouck, Frédérique Christiaens, Anna Croes

Deze samenstelling is uiteraard niet definitief en we maken bij deze voorstelling graag gebruik van de gelegenheid om iedereen vrijblijvend uit te nodigen lid te worden van de SC BVT.

Gesteund door deze ploeg zet Bart Mylemans (voormalig penningmeester van de BKVT) de activiteiten die hij al enkele maanden tussentijds waarnam, nu voort in de functie van voorzitter. In eerste instantie zal hij zich concentreren op de lopende tariefonderhandelingen met het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie om de positie van de BKVT aan de onderhandelingstafel ten volle te benutten. Daarbuiten zijn de taken van de SC BVT legio: de ontwikkelingen binnen de sector op de voet volgen, een duurzame en constructieve communicatie met de FOD en de openbare diensten onderhouden, de leden informeren en hun vragen beantwoorden, problemen die naar de achtergrond zijn verdwenen weer aankaarten en collegiale oplossingen zoeken, permanente vorming organiseren, etc.

De BKVT is verheugd over de oprichting van deze sectorcommissie die ervaring en jong enthousiasme samenbrengt. Wij wensen dit nieuwe orgaan een geslaagde toekomst toe!

Lid worden van de SC-BVT

Lid worden van de BKVT