Nieuws: Persberichten

Onzekerheid over de nieuwe btw-plicht voor gerechtstolken

Onzekerheid over de nieuwe btw-plicht voor gerechtstolken

Tot nu toe rekenden gerechtstolken geen btw aan. In de omzendbrief nr. 15 van 25 juli 1979 nam de btw-administratie het standpunt in dat de diensten die in het bijzonder kader van een gerechtelijke procedure door een gerechtstolk worden verricht ter uitvoering van een gerechtelijke opdracht in een openbare terechtzitting, vrijgesteld zijn van de...

Lees meer
België moet zijn Afghaanse tolken beschermen!

België moet zijn Afghaanse tolken beschermen!

De tolken die gewerkt hebben voor de coalitietroepen in Afghanistan, en hun familie worden bedreigd met de dood. De dreiging is reëel, tolken in dienst van het Franse leger werden immers al gedood en kinderen van tolken krijgen doodsbedreigingen van Al-Qaida. De BKVT heeft einde 2008 al de aandacht van de Generale Staf van het Belgisch leger...

Lees meer
Er waait een frisse wind door de BKVT

Er waait een frisse wind door de BKVT

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken kiest een nieuwe voorzitter en een kortere naam en opent haar deuren voor alle beroepen die verband houden met vertalen en tolken. Op haar jaarlijkse vergadering (16 maart) heeft de Belgische Kamer voor Vertalers en Tolken resoluut de kaart van de vernieuwing getrokken. In haar acht jaar...

Lees meer