Nieuws

Deze pagina is beschikbaar in de volgende talen:  FR NL
Er waait een frisse wind door de BKVT

Er waait een frisse wind door de BKVT

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken kiest een nieuwe voorzitter en een kortere naam en opent haar deuren voor alle beroepen die verband houden met vertalen en tolken.

Op haar jaarlijkse vergadering (16 maart) heeft de Belgische Kamer voor Vertalers en Tolken resoluut de kaart van de vernieuwing getrokken.

In haar acht jaar voorzitterschap heeft Agnès Feltkamp blijk gegeven van een uitzonderlijk dynamisme. Ze heeft de contacten van de vereniging met de politieke wereld, de beroepsverenigingen van zelfstandigen en de nationale en internationale verenigingen van vertalers en tolken verstevigd en daadkrachtig bijgedragen tot de uitstraling van de BKVT. Nu heeft ze de fakkel overdragen aan haar collega Ludovic Pierard, een dynamische jonge dertiger en zelfstandig vertaler.

De BKVTF onderging een facelift. Na een titanenwerk dat resulteerde in moderne statuten en een up-to-date huishoudelijk reglement dat volledig conform is met de huidige wetgeving, heeft de Kamer van professioneel actieve vertalers en tolken haar naam verkort tot Belgische Kamer van Vertalers en Tolken, een vereniging die uiteraard ook filologen nog met open armen ontvangt.

Het is helemaal niet de bedoeling om de activiteiten op een laag pitje te zetten. Integendeel! De BKVT wil een bruggenbouwer zijn. Een van de belangrijke beslissingen van de algemene vergadering is de deuren te openen voor iedereen die houder is van een diploma van master in het vertalen of tolken en tevens voor iedereen die het bewijs levert dat hij minstens drie jaar het beroep uitoefent, of bereid is om als alternatief een stage te doen van drie jaar. Dat is een belangrijke stap voorwaarts. Omdat elke specialiteit eigen behoeften heeft en een individuele aanpak vraagt, zullen de leden, afhankelijk van hun professionele activiteiten, in de toekomst deel uitmaken van de verschillende sectorcommissies voor de afzonderlijke domeinen waarbinnen vertalers en tolken actief zijn. Elke categorie zal voor een groot deel autonoom handelen, wordt als dusdanig opgenomen in de publicaties van de BKVT (jaarboek, website, …) en zal in meer of mindere mate een beroep doen op de waardevolle diensten van de vereniging.

Over de BKVT

De Belgische Kamer van Vertaler en Tolken werd opgericht in 1955 en is dus een koninklijke vereniging zonder winstoogmerk. Zij heeft tot doel natuurlijke personen die een beroep uitoefenen dat rechtstreeks verband houdt met vertaling of tolkwerk, te groeperen, om hun wederzijdse belangen te verdedigen, de professionele kennis te vervolmaken door middel van permanente vorming, het prestige te verhogen van de beroepen die onder de statuten vallen en de collectieve beroepsbelangen van de leden te verdedigen.

Contactpersonen

Ludovic Pierard (Voorzitter): 0487/527287 of president@translators.be
Patrick Rondou (Secretaris-generaal): 0475/813402 of secgen@translators.be