Nieuws

Voorstelling van het “Vademecum voor de opsteller van een bestek” voor openbare aanbestedingen voor vertaaldiensten

Voorstelling van het “Vademecum voor de opsteller van een bestek” voor openbare aanbestedingen voor vertaaldiensten

Brussel, 29 september 2017 - De BQTA en de BKVT introduceren het Vademecum voor de opsteller van een bestek. Dit document is het resultaat van een opmerkelijke samenwerking tussen beide Belgische beroepsverenigingen. Agenda:
• 10:00 –10:30: Onthaal • 10:30 – 10:45: Voorstelling van het initiatief door Rudy Tirry, voorzitter van de BQTA en...

Lees meer
Openbare aanbestedingen voor vertaaldiensten: vertalers sturen hun aanbevelingen naar de overheid

Openbare aanbestedingen voor vertaaldiensten: vertalers sturen hun aanbevelingen naar de overheid

Brussel, 25 september 2017- De Belgische vereniging van vertaalbedrijven (BQTA) en de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) hebben samen een document opgesteld met aanbevelingen voor overheidsdiensten die vertaalwerk willen uitbesteden. Dit document is bedoeld als vademecum en is het resultaat van een unieke samenwerking tussen twee...

Lees meer
De Taalkundige 2017-1-2

De Taalkundige 2017-1-2

Informatief tijdschrift voor leden en abonnees, De Taalkundige bevat achtergrondartikelen over de vertaalwereld, nieuws uit het buitenland, praktische inlichtingen over nieuwe woordenboeken en vertaalsoftware, informatica, internet, enz. en brengt verslag uit over het reilen en zeilen van de vereniging. Inhoud
Billet-retour à l’AG 2017… Even...

Lees meer
Het nationale register voor beëdigd vertalers/tolken: een antwoord op al uw vragen

Het nationale register voor beëdigd vertalers/tolken: een antwoord op al uw vragen

Hoe kan ik me in het nationale register voor beëdigd vertalers/tolken inschrijven? Welke diploma’s moet ik voorleggen? Wie heeft er toegang tot dat register? Wat is het verschil tussen het tijdelijke en het definitieve register? … We dachten dat het nuttig was een stand van zaken op te maken. Daarom spraken we met de ambtenaar van de FOD...

Lees meer
Certificatie of deontologie?

Certificatie of deontologie?

Deontologie, heeft dat woord voor u een stoffige connotatie? Dat had het voor mij ook, tot ik ontdekte dankzij een collega ontdekte dat ik er eigenlijk al voordrachten over aan het geven was. Toen noemde ik dat collegiale concurrentie. En niemand vond dat stoffig: de toehoorders reageerden steeds alsof ze iets totaal nieuws hadden gehoord. ...

Lees meer
Zelfstandig vertaler/tolk: de burn-out loert

Zelfstandig vertaler/tolk: de burn-out loert

Het aantal zelfstandigen dat langdurig arbeidsongeschikt is vanwege psychische problemen, is van 3.980 in 2011 toegenomen tot 5.035 in 2015, zo blijkt uit cijfers die CD&V-kamerlid Griet Smaers opvroeg bij minister van Volksgezondheid De Block. Mijn grootouders werkten 7 dagen per week, ik moest nog 6 dagen per week naar school, maar...

Lees meer
FR
La traduction automatique est morte [CARTE BLANCHE]

La traduction automatique est morte [CARTE BLANCHE]

Et si la traduction automatique était interdite ?
19 mars 2022. C’est l’effervescence à l’Hôtel Léopold pour la 67e assemblée générale de la Chambre belge des Traducteurs et Interprètes. Le Roi et le Premier ministre discutent du dernier plan de survol de Bruxelles en attendant de saluer Alexis Tsipras, fraîchement élu Président de la...

Lees meer
De BKVT trekt de kaart van de vernieuwing

De BKVT trekt de kaart van de vernieuwing

Brussel, 29 maart 2017 — De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) hield vorige zaterdag haar algemene vergadering. De leden hadden grote verwachtingen over het verloop van de dag. Op het programma stond de verkiezing van de voorzitter en zeven kandidaten voor de raad van bestuur, onder wie drie voor een allereerste mandaat. Guillaume...

Lees meer