Nieuws

Advies van de HRZKMO over de tarieven voor prestaties van beëdigd vertalers en tolken

Na maanden van overleg, denkwerk en gezamenlijke inspanningen is LinguaJuris, de sectorcommissie Beëdigd Vertalers en Tolken van de BKVT, tevreden te kunnen aankondigen dat de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) een nieuw advies heeft uitgebracht over de tarieven die van toepassing zijn op de prestaties van beëdigd vertalers en...

Lees meer
Forum Conferentietolken

Forum Conferentietolken

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) werkt aan verschillende normen die ons beroep aanbelangen. Zo wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe norm over de werkomgeving van conferentietolken (ISO 17651, over vaste cabines, mobiele cabines en hubs) en wordt de norm over de uitrusting voor simultaantolken (ISO 20109 van 2016)...

Lees meer